Season's Greetings

05 Dec 2023
Season's Greetings 2023
05 Dec 2023

We wish all staff, students and extended UCT community members a safe, pleasant holiday season. Thank you for contributing to the 2023 academic programme.

Season’s greetings

English

Feestelike groete

Afrikaans

Imibuliso yelixesha lonyaka

isiXhosa

Tawededi ǂkhîb ǁaeb dide

Khoekhoegowab

Izilokotho ezinhle ngalesi sikhathi sonyaka

isiZulu

Ditumediso le Boitumelo mo matsatsing a boikhutso

Setswana

Salaam za msimu wa sikukuu

Kiswahili